Varför välja Kristinehamn?

I tre månader har jag nu haft rollen som kommundirektör i Kristinehamns kommun, och vilken rivstart det har varit. Att börja ett nytt jobb i en kommun som är i starten på en tillväxtfas känns otroligt spännande, och att få chansen att vara med där det händer var också en anledning till att jag sökte mig hit.

För mig som kommer utifrån är det helt uppenbart att Kristinehamn är ett riktigt bra val för såväl invånare som nuvarande och framtida innovatörer. Som du säkert vet pågår just nu ett omfattande arbete runt om i landet när det gäller återetablering av totalförsvaret, och när det gäller artilleriutbildning har Försvarsmakten riktat blicken mot just Kristinehamn. En etablering som inte bara är viktig ur ett försvarsperspektiv utan som också kommer att bidra till regionens utveckling. 

Kristinehamn har ett starkt strategiskt läge längs E18, mitt på axeln Stockholm – Oslo. Lägg till närheten till järnväg, två flygplatser och inte minst läget vid Vänern med en av Vänerhamns största terminaler. Vår placering på gränsen mellan två regioner gör det dessutom möjligt för oss att dra nytta av arbetsmarknadstillväxten i både Värmlands och Örebro län. Väg-, tåg-, båt- och flygförbindelser skapar förutsättningar för framgångsrika handelsförbindelser med omvärlden, något som allt fler börjar upptäcka.

Vi arbetar hårt för att Kristinehamn ska vara en plats där företag utvecklas. Genom att snabbt kunna erbjuda mark, bra myndighetsservice och stort engagemang i företagens framgång vill vi i kommunen skapa goda förutsättningar för näringslivet. Samtidigt jobbar vi för att Kristinehamn ska vara det naturliga valet som bostadsort. Att hitta fördelarna är inte svårt. Vad sägs till exempel om möjligheten att bo med Vänerskärgården som närmsta granne? Eller en kvarts cykeltur till jobbet, inklusive svängen förbi förskolan? Och allt detta mitt i en stark arbetsmarknadsregion.

Den här bilagan är en del i vårt arbete med att visa Kristinehamns möjligheter. Välkommen du också!

Martin Willén,
Kommundirektör, Kristinehamns kommun