Stora satsningar på innovationer inom skoglig bioekonomi och hydrodynamik

Madelen Richardsson är vd för det kommunägda företaget Närsam, här med företagets innovationsledare Daniel Stenborg. I bakgrunden ett löphjul till en vattenturbin av Kaplantyp.

”Ta fram era smarta specialiseringar och satsa på dem” – så lyder mantrat från EU till medlemsländernas regioner. Detta har Region Värmland tagit fasta på, men även Kristinehamn som enskild kommun. Två områden sticker ut i Kristinehamn: Skoglig bioekonomi – Ur skogen, samt Strömningslära/Hydro­dynamik – Kraft i vatten.

Det handlar om innovation och synnergietableringar, säger kommunens näringslivschef Madelen Richardsson som även är vd för Närsam – ett kommunalt helägt bolag. Så som vårt näringsliv ser ut i dag kommer det inte att se ut i morgon, och vi vill på olika sätt vara med och påverka den snabba utvecklingen.

Vad har Kristinehamn som andra inte har?
– Världsledande kompetens, säger Madelen Richardsson. Vi har världsledande företag och med lång historik inom dessa områden. När det gäller Kraft i vatten handlar det å ena sidan om att hämta kraft ur vatten genom turbiner, å andra sidan, enkelt uttryckt: propellrar som driver fartyg i vatten. Kaplansturbinen med ställbara blad uppfanns en gång i Kristinehamn. Här finns även ett av Europas finaste vattenlabb för forskning inom hydrodynamik; Kongsberg Hydrodynamic Research Centre som en del av företaget Kongsberg Maritime Sweden AB.

Vad kan du säga om Ur skogen?
– Skoglig bioekonomi är ett område som på olika sätt funnits med i Kristinehamns historia sedan länge. Vi har Nordic Paper – ett pappersbruk som gör kraftpapper som exporteras över hela världen. Och nära papperstillverkningen växer nya innovativa företag upp.

Som exempel på en synnergietablering nämner Madelen Richardsson RISE Ligno-Demo AB.

– De har startat en testbädd för forskning på lignin – en biobaserad restprodukt från pappersindustrin. Därmed ges unika möjligheter att utveckla produkter och olika lösningar som bygger på lignin som råvara och ersätta fossilbaserade material. Ett annat innovationsföretag är re:newcell, som valde Kristinehamn för sin forsknings- och utvecklingsfabrik, som förvandlar återvunna textilier till nya fibrer, vilka kan användas vid tillverkning av kvalitetskläder.

Hur ser du på övriga näringar i Kristinehamn? Förändras även deras framtid av innovationer?
– Jo självklart, och det vill jag verkligen understryka: vi har många fantastiska företag i Kristinehamn. Inte minst när det gäller Fritid på hjul där vår kommun har blivit landets centrum för husvagns- och husbilstillverkare. Och jag vill poängtera att tillväxt och ett gott företagsklimat är två ledord för Närsam, oavsett vilken bransch man företräder.

– Men det är inom kompetensområdena skoglig bioekonomi och hydrodynamik som vi sticker ut. Och här i Kristinehamn vill vi vara den bästa värden för kommersialisering av innovationer, där vi bland annat kan erbjuda utbyggd infrastruktur, kompetens, nätverk, processer och metoder samt finansiering.

Kristinehamn Innovation Park öppnar för möten
Under 2020 kommer kommunen att öppna upp Kristinehamns Innovation Park i den nya gymnasieskolan som just nu byggs. Centret blir en nod till Karlstad Innovation Park – en fysisk mötesplats för hela näringslivet.

Text: Anders Post
Foto: John Persson