Stadspark med närhet till centrum och skärgård

Hanna Åsander som är park- och trafikplanerare på Kristinehamns kommun, har arbetat med den nya stadsparken, som är resultatet av medborgardialoger och arkitekttävling. Tävlingen vanns av en italiensk arkitektbyrå, men så småningom blev det byrån Karavan som fick uppdraget att utforma parken.

I Kristinehamn finns ett antal parker, till exempel den långsträckta Järnvägsparken med tuktade träd, blommor och grönska. Men det är ingen stadspark. En stadspark bör innehålla möjlighet till aktiviteter – något för var och en. Och nu, efter omfattande medborgardialog och arkitekttävling, är Kristinehamns stadspak invigd.

  Invigningen skedde i somras, berättar Hanna Åsander som är park- och trafikplanerare på Kristinehamns kommun.  Men därmed inte sagt att allt är spikat och klart, en levande park förändras med tiden och nya saker och aktiviteter kan tillkomma. Dessutom väntar vi på att bron mellan parken och centrum ska färdigställas.

Kristinehamns kommun har tillsammans med landskapsarkitekter från Karavan tagit fram utformningen av den nya parken med NCC som huvudentreprenör. Området ligger på den så kallade Svinvallen längs älven, mellan stadens centrum, gästhamnen, idrottsområdet kring Kristinehamns arena och Broängens handelsplats. Delar av området var fram till 50-talet stadens inre hamn.

Tanken när man planerade stadsparken var att centrum skulle utvecklas och bli mer levande – ”ett stadens vardagsrum” med stora gröna ytor. Och den tanken har alltså nu förverkligats. Parkens hela yta är på 34 000 kvadratmeter och innehåller bland annat skatepark, med aktiviteter för barn och ungdomar, lekplats, nya trädplanteringar, gångstråk med vackra blomsterrabatter, sittbänkar, vilstolar, evenemangsplats med scen samt parkouranläggning.

– Aktivitetsdelarna och särskilt skateboardparken är redan väldigt populära, säger Hanna Åsander. Det finns även stora fria gräsytor som ska inbjuda till pick-nick.

Att komma till stadsparken med båt går utmärkt och man kan lägga till vid de förtöjningsplatser som finns längs med en träbrygga som löper runt hela udden. Dessutom kan du sommartid hoppa på en turbåt som tar dig runt hela Vänerns norra skärgård.

Text: Anders Post
Foto: John Persson