Nya järnvägssatsningar kan ge Kristinehamn en lysande utveckling

Nyttoanalyser pekar på att Kristinehamn har mycket att vinna på snabbare järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo.

Snabbare järnvägsförbindelser till och från städer öppnar för regional tillväxt. Så även den föreslagna järnvägssträckning mellan Kristinehamn–Örebro, som en del av sträckan Stockholm–Oslo.

Stambanan går nu i en lång omväg runt Kilsbergen. Den föreslagna järnvägen, Nobelbanan, skulle dras raka vägen mellan Örebro och Kristinehamn och ge stora fördelar, inte minst för Kristinehamn där restiderna till olika destinationer skulle kortas avsevärt.

För ett par år sedan bildades bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB. Bakom företaget står Karlstad, Örebro och Västerås kommuner tillsammans med Region Örebro, Region Värmland samt Region Västmanland. Uppdraget är att driva och samordna arbetet för en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med restid på högst tre timmar.

Regionalt ger detta i sin tur väsentligt kortare restider mellan en rad orter: 27 minuter mellan Kristinehamn och Örebro, Västerås skulle nås på 56 minuter, Stockholm en timme och 44 minuter, samt Oslo en timme och 19 minuter.

– För Kristinehamn är den stora nyttan att restiden till Örebro minskar markant, och att arbetspendlingen mellan städerna därmed kommer att öka väsentligt, säger Kalle Alexandersson, som är planeringschef i Kristinehamns kommun  För närvarande tar det 70-80 minuter till Örebro, vilket är längre än vad som kan betraktas som smärtgräns om man vill pendla. Dessutom är det så trångt på spåren i dag att det inte går att bedriva robust regional kollektivtrafik på befintlig järnväg. Det finns i dag egentligen inget utbud av regional pendlingstrafik med tåg till Örebro.

Nyttoanalyser pekar på att Kristinehamn är en av de två städer som skulle ha allra mest nytta av förkortade restider mellan Oslo och Stockholm. Analysen visar att Kristinehamn i så fall får en större lokal bostads- och arbetsmarknadsregion än både Karlstad och Örebro, eftersom man geografiskt når kortare restider åt flera håll.

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie som innebär att staten nu har antagit målet att minska restiden till under tre timmar. Lösningen är att rusta upp Mälarbanan till dubbelspår, att bygga ny bana mellan Örebro och Kristinehamn (Nobelbanan), rusta upp Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Arvika till dubbelspår, samt bygga en ny bana väster om Arvika och in i Norge (Gränsbanan) för att ansluta till Oslo. Enligt Trafikverket är målet att vara klar 2040. Bolaget Oslo Sthlm 2.55 AB driver frågan om att de nya länkarna skulle kunna byggas med privat finansiering för att i så fall kunna bli klara en bit in på 2030-talet.

– När allt detta är färdigutbyggt kommer Kristinehamn i ett helt nytt regionalt läge som intressant bostadsort, säger Kalle Alexandersson.

Text: Anders Post
Foto: iStockphoto