Ny försvarsetablering betyder lyft för Kristinehamn och hela regionen

Kan det åter bli militär verksamhet i Kristinehamn? Ja utsikterna är ganska goda, vilket skulle innebära ett lyft för kommunen med fler arbetstillfällen, företagsetableringar och bostadsbyggande.

Det var 2004 som Artilleriregementet A9 lades ner i Kristinehamn och flyttade till Boden. Men nu ser omvärlden annorlunda ut, vilket gör att en återetablering av Försvarsmakten i Kristinehamn och regionen kan bli aktuell.

– Ja det är det vi arbetar för, säger Peter Eskebrink som är administrativ chef i Kristinehamns kommun. Tillsammans med Karlskoga och Karlstad jobbar vi på olika plan för att möjliggöra en återetablering av militär verksamhet i någon form.

Garnisonsområdet med kaserner och andra byggnader finns kvar, även om många är uthyrda för olika verksamheter och företag. 

Men enligt Peter Eskebrink så är det kanske inte ett regemente i traditionell mening som man ska räkna med i första hand. I stället kan det till exempel vara aktuellt med olika försvarsutbildningar och placering av en artilleriplattform, med en lättrörlig haubitsbataljon som sätts in på olika ställen i landet. Här finns även miljöprövat skjutfält i närheten av Karlskoga, som ju också har försvarsindustrin BAE Systems Bofors i kommunen.

Allt beror på vad försvarsbeslutet innehåller. Kristinehamn tillsammans med Karlskoga, Karlstad och Örebro anses som viktiga strategiska platser ur försvarssynpunkt, och företrädare för de tre kommunerna uppvaktade Försvarsberedningen i början av året.

– Det var ett bra möte, sa då kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn Marie Oudin. Vi fick redogöra för varför vi anser att Försvarsmakten åter ska etablera sig i Kristinehamn. Såväl från vårt kommunperspektiv som betydelsen för Karlskoga och Karlstad.  

– Vi har en styrgrupp och en arbetsgrupp med främsta uppgift att ge våra politiker från Värmland och Örebro underlag och argument för en återetablering i regionen, säger Peter Eskebrink, som understryker att samtliga partier från de aktuella regionerna är positiva.

De ekonomiska aspekterna av en försvarsetablering i Kristinehamn och övriga regionen är mycket stora. Det betyder fler arbetstillfällen, företagsetableringar och efterfrågan på bostäder.

Tidigast våren 2020 kan ett förslag till en återetablering i regionen presenteras av försvarsberedningen.

Fakta
Kristinehamns garnison tillkom enligt beslut 1942 och här bedrevs viktig verksamhet ända fram till slutet av 2005. Här fanns Bergslagens artilleriregemente (A 9) 1944-1994, Värmlands regemente (I 2) 1994-2000 och vad som sedermera blev Artilleriregementet (A 9) 2000-2005.

Text: Anders Post
Foto: John Persson