Denna artikel är en annons

Merx Fastigheter bidrar till fler bostäder, jobb och skatteintäkter

Inom gamla regementsområdet A9 finns 62 000 kvadratmeter lokaler och bostäder. Merx Fastigheter köpte området 2016 och har sedan dess varit framgångsrika med att få in många nya företag. Dessutom bygger man om och renoverar 10 kaserner till moderna bostäder.

När A9 flyttade från Kristinehamn till Boden 2004 stod hela kasernområdet, som heter Presterud, tomt. Genom åren har olika typer av lokaler hyrts ut till företag och organisationer. 2016 köpte Merx Fastigheter hela området. Man startade omgående ett planarbete tillsammans med kommunen. I snabb takt har sedan Presterud fyllts på med fler företagare, och dessutom planeras ombyggnad av kasernerna till bostäder, där en redan är inflyttad och klar.

– Ja det händer mycket här, säger Björn Andreasson som är förvaltningsansvarig på Merx Fastigheter. Vi har sedan ett år tillbaka nyetablerat 26 företag som i sin tur genererat 75 nya arbetstillfällen. Ett av företagen är Göteborgsbaserat och har valt Kristinehamn och Presterud för placeringen av sitt centralförråd i en byggnad på 2 500 kvadratmeter. Bara detta företag har genererat många nya arbetstillfällen till kommunen. Även statliga myndigheter är etablerade här. Dessa har växt kraftigt under det gångna året med nya utökade områden och ännu flera arbetstillfällen.

Merx Fastigheter planerar sedan länge ombyggnad av kasernerna till bostäder.

– Det råder bostadsbrist i Kristinehamn, och vi kommer att bidra med upp till 300 nya och moderna bostäder genom ombyggnation av kasernerna, berättar Björn Andreasson. 

Under våren 2019 renoverades och färdigställdes den första kasernen med 16 nybyggda lägenheter som snabbt fylldes på med hyresgäster.

Merx Fastigheter är sedan länge etablerad i kommunen med flera fastigheter, och har som målsättning att vara långsiktiga med ett personligt engagemang.

Fakta om Presterud:

• 62 000 kvadratmeter lokaler och bostäder.

• 350 personer har sina arbetsplatser inom området, varav 75 stycken tillkommit senaste året.

• Arbete pågår ständigt med att utveckla miljön för redan etablerade företag, samt att få in ännu fler företag eller organisationer.

• Nya byggnader kan uppföras inom området för företag med speciella önskemål.

• 10 kaserner konverteras till lägenheter, totalt 200–300 st.

”Vi vill skapa ett attraktivt äldre- och trygghetsboende centralt i Kristinehamn”

På Strandvägen 30 i Kristinehamn ligger en fastighet som Merx Fastigheter äger och vill bygga om till ett äldre- och trygghetsboende av hög klass, med en hemlik miljö för en meningsfylld vardag.

I fastigheten finns två huskroppar där det enligt planen ska bli 30 lägenheter (1–3 r o k) i varje hus. Huskropparna binds samman med gemensamhetslokaler för matsal med tillagningskök samt friskvårdsanläggning med SPA. Här är gott om väl tilltagna personalutrymmen och fina uteplatser i en skön parkliknande omgivning med tillhörande promenadstråk. Detta skapar en behaglig hemlik miljö och meningsfylld vardag. Dessutom med hemlagade måltider från eget kök.

– Det finns i kommunen ett stort behov av fler äldre- och trygghetsboendeplatser, säger Björn Andreasson, som är förvaltningsansvarig på Merx Fastigheter. Det bekräftas inte minst av kommunens nyligen uppdaterade äldreomsorgsplan.

– Vi kan snabbt och kostnadseffektivt producera 30 lägenheter för särskilt boende, och 30 lägenheter med trygghetsboende på Strandvägen. Och detta med minsta möjliga miljöavtryck i en etappvis indelning som möter det ökande behovet. På så vis kan vi medverka till kommunens utveckling med ett hållbart och attraktivt boende.

Fakta om Strandvägen 30:

• Genomförandetid för ombyggnad är 12 månader efter godkänt bygglov.

• Detaljplanen godkänner denna verksamhet.

• 25 procent billigare att bygga om i stället för att bygga nytt.

• Klimatavtrycket är väsentligt mindre vid ombyggnation jämfört med nybyggnation.

• Möjlighet att placera en förskola/fritidsverksamhet i fastigheten.

För mer information kontakta Björn Andreasson, telefon 070-744 24 79