Denna artikel är en annons

Återvunnet stål driver fartyg över hela världen

– Upp till 99 procent av våra råvaror är återvunnet material i form av skrot och legeringar, säger Håkan Dedorsson, som är marknadschef. Här vid en av företagets produkter, drivaxlar till fartyg, som man levererar till Kongsberg Maritime AB.

Björneborg Steel är ett anrikt smidesföretag där produktionen har pågått sedan 1656. Att göra stål av återvunnet skrot som sedan blir propelleraxlar till stora fartyg är en av specialiteterna. Genom återvinning producerar man världsledande produkter.

– Vi har mycket fina hållbarhetsvärden i vår produktion, säger marknadschefen Håkan Dedorsson. Upp till 99 procent av våra råvaror är återvunnet material i form av skrot och legeringar. Dessutom använder vi 100 procent fossilfri el när vi smälter om skrotet, och våra produkter är helt återvinningsbara. Det gör att vi har ett väldigt litet klimatavtryck jämfört med en del andra stålproducenter.

En av företagets stora kunder är Kongsberg Maritime i Kristinehamn som utvecklar och tillverkar framdriftsystem för fartyg. Björneborg Steel levererar långa propelleraxlar där kunden sedan monterar stora propellrar.

– Vi tillverkar axlar som väger upp till 45 ton och med längder på 24 meter, säger Håkan Dedorsson. Man börjar med att smälta skrot som renas till rent stål, därefter smider man fram en grundform med hjälp av nordens största smidespress. Sedan grovbearbetas axlarna innan de skickas till bearbetningspartnern Blue Future i Kristinehamn. Där görs slutbearbetning och finputsningen av axlarna.

Det marina kundsegmentet står i dag för cirka 40 procent av omsättningen hos Björneborg Steel. Andra produkter som levereras till kunder över hela världen är exempelvis verktygsstål till bilindustrin, rotoraxlar till stora elmotorer, valsar till stålindustrin och de mest kritiska rören till oljeborrplattformar.

På senare tid har nya ägare gått in med kapital vilket gör att Björneborg Steel kan utvecklas och göra nya investeringar.

– En av dessa investeringar är på 25 MSEK och är en unik långhålsborrmaskin som kan borra centrumhål i propelleraxlar upp till 24 meters längd, berättar Håkan Dedorsson. Hålen borras för att dra hydraulikledningar i centrum på axlarna och på så sätt kunna styra de ställbara propellerbladen för maximal verkningsgrad och bränsleekonomi.

Håkan Dedorsson tar upp ytterligare en strategisk storinvestering:

– Vi har nyligen tecknat en avsiktsförklaring med Blue Future om att förvärva just färdigbearbetningsmaskinerna för långa axlar, vilket gör oss till en komplett leverantör – från skrot till helt färdig produkt. Med dessa investeringar stärker vi vår konkurrenskraft avsevärt och står starkt rustade inför framtiden, avslutar Dedorsson.

Fakta:
Omsättning: 400 msek
Anställda: 160
Exportandel: 65% (direkt) 95% (indirekt)
Grundat: 2019 (1656)
Ägarskap: Privat
Vd: Leif Rosén